Classic Car Magazine

Philippe Vilain,
grootmeester in koetswerk
ICONS of elegance nr. 1 november 2015

De eerste indrukken

Het is even zoeken naar de bijna verstopte werkplaats te Ukkel, aan de Sint-Jobsesteenweg. Als je de garage van Philippe Vilain betreedt dan merk je onmiddellijk een aantal zaken op: het is er heel proper, er staan minstens evenveel oldtimers dan gewone wagens in de carrosserie, de sfeer is er ontspannen, de werknemers zijn aan de slag met de glimlach en geconcentreerd op hun taak.
Dan komt Philippe je tegemoet en je merkt ook onmiddellijk aan hem dat dit geen gewone carrossier is. Moderne ontspannen kledij, zonder één vlekje. Een grote glimlach, stijlvol, ja zelfs wat artistiek. Tijdens het gesprek zal hij ontspinnen als een veelzijdig maar vooral gepassioneerd man. Eens hij over oude wagens begint komen we in een andere dimensie. De passie straalt er vanaf, zijn ogen blinken, de glimlach laat volle “goesting” doorschijnen.
Op het einde van het gesprek laat hij me nog even langs de neus weg weten dat hij ook helikopterpiloot is geweest. Je voelt het al, dit wordt geen gewoon gesprek.

Een verhaal van passie

Nochtans is zijn verhaal niet zo gewoon. Hij was voorbestemd om universitaire studies te doen. Maar dit lag hem niet, in de vrije uren aan oude wagens knutselen, ze terug mooi maken, ze herstellen, dat was wat Philippe wilde. Ook moto’s ontsnapten niet aan zijn aandacht. Geneeskunde en rechten daarentegen waren aan hem niet besteed.

Van de universiteit naar “Arts et Métiers”, het contrast kan niet groter zijn. Van pure wijsheid naar de bittere werkelijkheid, je moet wel echt gepassioneerd zijn om dit aan te kunnen. Maar Philippe relativeert, ”je moet nederig zijn in alles wat je doet”, claimt hij. In de leer bij specialisten, kennis opslorpen, ervaring opdoen, dingen uitproberen tot hij besloot op eigen benen te gaan staan. Alle fases doorlopen om op alle vlakken ook ervaring op te doen, zelfs een periode gaan werken bij invoerder D’Ieteren. Je kan natuurlijk niet enkel van oldtimers leven, vandaar dat de garage ook gewoon carrosseriewerk doet. Ik zou met een heel gerust gevoel mijn wagen laten herstellen bij Philippe, want de moderne wagens worden op een even professionele manier onder handen genomen als de oldtimers.

Onze sponsors

Een multidisciplinaire equipe

Hoewel elk lid van de equipe gespecialiseerd is in bepaalde zaken zijn ze volledig uitwisselbaar. Ze werken ook trouwens allemaal zowel aan oldtimers als aan hedendaagse voertuigen. Kwestie van up-to-date te blijven en niet in een routine te vervallen. Elke restauratie is een nieuw verhaal.

Philippe neemt trouwens het verfspuiten steeds zelf voor zijn rekening. Dit onderdeel van het herstel moet echt minutieus gebeuren en perfectionist als hij is, wil hij dit belangrijk element in het restaureren volledig controleren.

Philippe kan ook rustig op vakantie vertrekken want iedereen in het team neemt zijn verantwoordelijkheid. Hij merkt niet na zijn thuiskomst dat hij weg geweest is. Elkeen werkt alsof het zijn eigen garage is.

Aston Martin

Op dit moment is alle aandacht gericht op het klaarstomen van een Aston Martin uit 1962. De wagen werd gekocht in Frankrijk. Op de foto’s leek deze wagen op het eerste zicht nog best OK totdat men de wagen begon te strippen. Men vond niet-originele stukken terug of elementen die niet thuishoorden in deze wagen. Elk onderdeeltje, elke connectie wordt op de foto vastgelegd om nadien alles, weliswaar hersteld of opnieuw geconstrueerd, terug te plaatsen op de juiste plaats. Van deze wagen werden 650 foto’s gemaakt, binnen- en buitenzijde, van elk detail.

De druk is hoog want binnen enkele weken moet deze wagen staan pronken op een Oldtimerveiling in New York.

Maserati

Ik verneem van Philippe dat juist een prachtige Maserati werd verkocht. Op een oldtimerbeurs in Chantilly (niet ver van Parijs) behaalde de wagen de titel “Best of Show” bij het eeuwfeest van het merk uit Turijn.

De vorige eigenaars van de wagen hadden weinig vertrouwen in de Italiaanse koetswerkbouwers en waren via mond-tot-mond reclame bij Philippe terecht gekomen. En blijkbaar met veel succes.

Bovendien lijkt het veel gemakkelijker om de herstelwerken te controleren en op te volgen in België dan in het rijk van Berlusconi.

Philippe probeert zoveel mogelijk aan originele stukken te geraken maar lukt dit niet dan stelt dit voor hem en zijn team geen enkel probleem. Ze hebben een eigen plaatmachine waar ze ieder onderdeel van het koetswerk volledig getrouw kunnen namaken tot in het kleinste detail. Echt artisanaal werk.

Herinneringen

Als ik hem vraag welk verhaal hem het meest bijgebleven is, heeft hij het niet gemakkelijk om iets uit te kiezen want elk project ligt hem blijkbaar even nauw aan het hart. Maar toch blijkt een herstelling van een Jaguar E-Type een extra warme herinnering op te roepen. Wat zijn grootste voldoening was? De stralende glimlach van de eigenaar die de wagen in ontvangst nam. Een mens gelukkig maken.

Planmatig
In de garage staan er steeds een viertal oldtimers in verschillende fases van herstel. Als een “nieuwe” oude wagen in de garage binnenkomt is de eerste fase het bestuderen van de wagen. De hele equipe bekijkt alles nauwgezet en elkeen draagt bij tot de volledige analyse. Deze fase duurt op zich al enkele weken.
Er worden ook op diverse plaatsen stalen genomen van het metaal, hout, verf.
Dan begint het strippen van de wagen, het bestellen van onderdelen, het herstellen van koetswerk of het opnieuw maken van stukken die niet meer in omloop zijn.
Dan wordt de wagen deeltje voor deeltje terug aangekleed. Geen enkel detail ontsnapt aan de aandacht. Het verfspuiten van de wagen is uiteraard een heel belangrijke fase net als het polieren.
Die ganse fase van de eerste dag van het binnenrijden in de garage tot het verlaten in topvorm, neemt ongeveer één jaar in beslag. Het komt al gauw op 1000 à 1500 manuren.

Er zijn steeds twee wagens in actieve restauratie. Ik zie inderdaad een naakte Ferrari in ongeduld wachten tot ze hem terug aankleden. Een heel zeldzame Porsche 911 S uit 1968 staat al klaar. Op de parking een iets minder zeldzame Porsche maar toch nog steeds een verzamelobject. Die wordt vermoedelijk een troeteldier van Philippe zelf.

Wie bij Philippe komt werken, weet dat hij in geen gewone carrosserie komt werken. Als de datum van een beurs nadert en een wagen moet afgeleverd worden, dan kan het wel eens nodig zijn een extra tandje bij te steken. Maar dat doet het team met plezier. Philippe heeft zijn passie kunnen overdragen aan zijn equipe.

Volkomen onafhankelijk

Philippe neemt geen risico’s om afhankelijk te zijn van anderen. Daarom beschikt hij over het modernste materiaal. Er staat bv reeds een nieuwe machine te schitteren die de oudere airco-gassen kan verwijderen en vervangen door de nieuwe zoals de wet in 2016 voorschrijft. Banden kunnen ter plaatse gewisseld worden. Elk onderdeel van de carrosserie kan ter plaatse gemaakt worden.

Financiële planning

Het herstellen van een oldtimer is natuurlijk een ander verhaal dan een gewone moderne wagen. Het gaat ook over een totaal ander kostenplaatje. Om de 14 dagen wordt een totale staat opgemaakt van werkuren, onderdelen en andere kosten en een afrekening naar de opdrachtgever gestuurd. Op deze manier worden alle financiële verplichtingen zeker nagekomen en krijgt de klant ook geen fikse rekening voorgeschoteld aan het eind van de rit.

De combinatie van klassiek carrosseriewerk en de restauratie van oldtimers houdt het bedrijf financieel volledig gezond.

Op alles wordt gelet, want al deze oude wagens zijn uiteraard verzekerd. Ook hiervoor doet Philippe een beroep op een specialist in de materie.

Eerlijkheid

Soms komt er weliswaar hier of daar een klant met een wagen naar Philippe om deze te laten herstellen omdat hij eraan verknocht is. Het is dan geen gemakkelijke boodschap om de eigenaar te laten verstaan dat het restaureren van een zeldzame dure wagen of een gewone wagen zonder waarde dezelfde inspanningen dus ook dezelfde kosten met zich zal meebrengen. Zelfs na een grondige restauratie zullen sommige auto’s nog steeds niet in waarde stijgen. Dan is het een kwestie van een goed compromis te vinden om de klant tevreden te stellen aan aanvaardbare prijzen.
Philippe spreekt uit eigen ervaring. Zijn vader wilde ooit een Chevrolet herstellen, een specialist raadde hem dit ten stelligste af gezien de wagen geen echte verzamelwaarde had. De wagen was schitterend hersteld maar vond geen koper. Philippe verkocht hem nog niet zo lang geleden maar aan een prijs die een stuk lager lag dan de werkelijke herstelkosten.
Twee keer nadenken dus als je een wagen laat herstellen.

Finale

Doorheen het hele verhaal zit één rode lijn: passie, passie en nog eens passie. Philippe en ik delen een andere grote passie, deze voor grootse lekkere wijnen. Op dat ultieme moment in het gesprek, weet ik dat voor mij een groot man zit. Als je niet enkel een hart hebt voor prachtige wagens, maar ook kunt genieten van een schitterende wijn dan heb je een levensgenieter voor je zitten. Een Grand Cru of een magnifieke oldtimer hebben één punt van overeenkomst. Ze werden beiden door artiesten gemaakt. Helaas een lege fles blijft leeg, maar met die prachtige oldtimer kan je gelukkig nog blijven rijden.

https://carrosserievilain.be

Tekst: Eric Merny
Foto’s: Philippe Vilain